Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE zwołuje się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 marca 2019 r. o godz.10:00 w siedzibie biura RLGD ROZTOCZE, ul Józefowska 1, 37-610 Narol.

Posiedzenie zwołuje się w celu omówienia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu i Stowarzyszenia RLGD ROZTOCZE.

W związku z wagą omawianych spraw stawiennictwo jest obowiązkowe.