Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

W Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Roztocze na lata 2014-2020 zaplanowana została realizację trzech projektów współpracy z Lokalnymi Grupami Działania współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

I Projekt współpracy to:

"Realizacja projektu szkoleń dla rybaków w ramach porozumienia Sieci Południowej". W ramach  tego projektu odbędą się szkolenia dla przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie oraz utworzenie portalu internetowego z baza wiedzy dla rybaków.

Planowany czas i miejsce realizacji: RLGD Opolszczyzna, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - 2018

II Projekt współpracy obejmuje:

Realizację projektu współpracy międzyregionalnej "Złota Łuska" - 2019

Planowany czas i miejsce realizacji: LGR "Puszczy Sandomierskiej", LGR "Bielska Kraina", RLGD "Roztocze", LGD "Owocowy Szlak", LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - 2019

III Projekt współpracy obejmuje:

Realizację projektu współpracy międzynarodowej wspólnie z LGD/RLGD w celu wymiany doświadczeń - 2019.

Planowany czas i miejsce realizacji: LGR "Bielska Kraina", LGR Słowenia, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - 2019