Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/virtual/r/rlgdroztocze/htdocs/strona/templates/rlgdroztocze/functions.php on line 180

tablica KSOW2023

 

 „Wyjazd studyjny wspierający wymianę doświadczeń na temat strategicznego planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego”,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Termin realizacji:  22-25 sierpnia 2023r.  

Partner wiodący: Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” z siedzibą w Narolu

Dodatkowi partnerzy KSOW:

Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z siedzibą w Lubartowie.

Kwota dofinansowania:  90 000,00 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na terenie działania LGD Partnerstwo Ducha Gór, wspierającej wymianę doświadczeń w temacie strategicznego planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego poprzez  identyfikację, gromadzenie wiedzy i upowszechnianie, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z uwzględnieniem potencjału regionalnego, przyrodniczego i  turystycznego. W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady zrealizowanych projektów na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór i ich wpływu na wsparcie zaangażowania społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w celu zgromadzenia wiedzy o najlepszych projektach trwale wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Przeprowadzone zostaną spotkania z beneficjentami programów rozwoju obszarów wiejskich, którzy zaprezentują skuteczne metody pozyskiwania środków PROW mających bardzo duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi z wykorzystaniem potencjału danego regionu oraz metodykę i specyfikę ich rozliczania. Ukazane zostaną korzyści z realizacji projektów mających wpływ na budowanie współpracy międzyludzkiej w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów z uwzględnieniem zachowania tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego i historycznego odwiedzanego regionu, jako ponadwiekowych przykładów kultywowania tradycji i obyczajów wiejskich w danym regionie. Operacja będzie szansą poznania nie tylko przykładów innowacyjnych i ekologicznych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez kreowanie nowych produktów turystycznych i usług okołoturystycznych jak i wspólnych inicjatywy na rzecz planowania rozwoju lokalnego. Ukazane przykłady odwiedzanych operacjibędą bezcennym źródłem wiedzy i pomysłów dla uczestników wyjazdu na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych z priorytetów PROW oraz możliwości realizacji podobnych projektów na naszym terenie.

Formy realizacji operacji:

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego. To najtrafniejsza forma realizacji operacji, która niesie za sobą możliwość identyfikacji, gromadzenia wiedzy i upowszechniania przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pozyskania wiedzy praktycznej
i świadomości o możliwościach rozwojowych wsi 
jako naturalnego miejsca do życia
i rozwoju zawodowego
dla jej mieszkańców jako strategicznego instrumentu wspierającego rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Przy realizacji operacji p.n. „Wyjazd studyjny wspierający wymianę doświadczeń na temat strategicznego planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego” grupą docelową projektu będą mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy i przedstawiciele LGD, przedsiębiorcy, lokalni producenci, przedstawiciele sektora społecznego
i publicznego z obszaru LGD oraz lokalni liderzy z terenu województwa podkarpackiego
i lubelskiego. W realizacji operacji weźmie udział 15 osób z województwa podkarpackiego i 15 osób z województwa lubelskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji wspomnianej wyżej operacji jest:

Organizacja wyjazdu studyjnego w terminie: 22-25.08.2023 r. – w Wyjeździe Studyjnym wspierającym wymianę doświadczeń w temacie strategicznego planowania rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego poprzez  identyfikację, gromadzenie wiedzy i upowszechnianie, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z uwzględnieniem potencjału regionalnego, przyrodniczego
i  turystycznego w  woj. dolnośląskim, w której weźmie udział 30 osób w tym 15 osób z woj. lubelskiego i 15 z woj. podkarpackiego
,

Trzydziestu osobom zaprezentowane zostaną przykłady operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowanych na ukazanie społeczeństwu istnienia bogatych tradycji walońskich
w Karkonoszach nakierowanych na budowanie strategicznego rozwoju regionalnego. Uczestnicy pozyskają wiedzę
opisującą przykłady projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych działań PROW, które kształtują promocję bazy turystycznej na terenie wiejskim, odgrywającą ogromną rolę w rozwoju regionalnym, służąc jako narzędzie, dzięki któremu wraz z turystami przybywającymi do danych wiejskich miejscowości, napływają środki finansowe pod względem wykorzystania potencjału przyrodniczego na atrakcyjnych krajoznawczo obszarach wiejskich, które wspierają wprowadzenie na rynek produktów lokalnych pod jedną wspólna marką. Dzięki międzyregionalnej wymianie uczestnicy wyjazdów studyjnych porównają potencjał regionalny, wymienią się informacjami o projektach oraz zweryfikują stereotypy panujące na danym rejonie kraju w związku z małostkowym wykorzystaniem środków unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich pod względem działania w kierunku rozwijania i umacniania oraz tworzenia unikalnych marek lokalnych na terenach o bogatym potencjale przyrodniczym i turystycznym.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl