Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

FE dla Rybactwa RGB 1 male

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy,
 
Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w ankiecie, która pomoże nam opracować nową lokalną strategię rozwoju. Wasza opinia ma kluczowe znaczenie, dlatego liczymy na Waszą aktywność i wypełnienie ankiety.
 
 
Ankieta jest krótka i zrozumiała dla każdego. Jej celem jest poznanie Waszych potrzeb, oczekiwań i sugestii dotyczących dalszego rozwoju naszej społeczności. Dzięki zebranym informacjom będziemy w stanie skierować nasze działania w odpowiednim kierunku, dbając o Wasze najważniejsze sprawy.
Podjęliśmy się tego zadania w celu lepszego reprezentowania Waszych interesów i tworzenia kompleksowej strategii, która odzwierciedli Wasze potrzeby. Chcielibyśmy zbudować wysokie poczucie wspólnoty, dbając jednocześnie o rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, edukację, dalszy rozwój i dywersyfikację gospodarstw rybackich i inne dziedziny życia, które mają kluczowe znaczenie dla naszego regionu.
Wasze zaangażowanie poprzez wypełnienie ankiety pozwoli nam zbadać różne aspekty i lepiej zrozumieć Wasze priorytety. Będziemy mogli odpowiednio dostosować nasze programy i inicjatywy, aby podwoić wysiłki na rzecz naszej społeczności.
Dlatego dziś zachęcamy Was do poświęcenia chwili i wypełnienia ankiety. Niezależnie od tego, czy jesteście nowi tutaj, czy już od dłuższego czasu mieszkacie w naszej okolicy, Wasze zdanie ma znaczenie. Tworzymy tę strategię wspólnie, opierając się na Waszych rzeczywistych potrzebach.
Wierzymy w siłę dialogu i partycypacji każdego mieszkańca. Wypełnienie ankiety to jedna z ważnych form aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu naszej wspólnoty. Dlatego prosimy o Wasz wkład i udział w tym procesie.
 
Dziękujemy za Wasze cenne opinie i zaangażowanie. Liczymy na Waszą zaufaną współpracę i jesteśmy przekonani, że dzięki naszej wspólnej pracy osiągniemy sukces 
i jeszcze lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców.
 
 
Serdecznie dziękujemy!

Ankietę prosimy wypełniać do dnia 20.02.2024r. 

 

Konsultacje społeczneZarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych projekt załącznika nr 4 Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dokonania zmian budżetowych. 

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących zmian.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@rlgdroztocze.org do dnia 6.02.2023r. do godz. 12:00

 

 

Do pobrania:

Konsultacje społeczneZarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych projekt załącznika nr 4 Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dokonania zmian budżetowych. 

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących zmian.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@rlgdroztocze.org do dnia 12.10.2022r. do godz. 12:00

 

 

Do pobrania: