Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  
       Informujemy iż na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 z danymi za 2023 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 12 marca 2024 roku, natomiast RRW-23 to 28 maja 2024 roku.

Link do strony: RRW-22, RRW-23