Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  
psie gorki logaRybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Narol, mocnym wsparciu Rady Gminy oraz Sołtysa Sołectwa Lipsko, na terenie Psich Górek w Narolu realizuje inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku”. Zawarte umowy z wykonawcami przez Zarząd RLGD Roztocze, napawają optymizmem w związku z czekającymi nas pracami przy realizacji inwestycji.

Czytaj więcej...

 
122087701 1058289767935144 5634477623613867100 oW sobotę 17 października 2020 r. na terenie tzw. „Psich Górek” w Lipsku odbyło się uroczyste otwarcie parku rekreacyjno-turystycznego. Niedawno ukończone zostały prace budowlane i miejsce dotychczas nieco zaniedbane i zapomniane przeobraziło się w pięknie zagospodarowaną przestrzeń do wypoczynku. Dzięki staraniom wielu ludzi zaangażowanych w ten projekt mieszkańcy Lipska, Narola i okolic mogą korzystać m.in. z dużego placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej czy miejsca grillowego. Ważnym elementem zagospodarowania tego terenu jest na pewno mały amfiteatr z zadaszoną sceną. Całość „spina” malownicza aleja, wzdłuż której umieszczono ławki w otoczeniu krzewów i pnączy. Park zyskał również oświetlenie. Rolę dydaktyczną spełniają tablice edukacyjno-informacyjne, na których wyeksponowana została historia tego miejsca w formie tekstów i fotografii.

Czytaj więcej...

 Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Księga obowiązuje od 1.01.2021

bezpośredni link na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

Księga Wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020