Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych Raport z ewaluacji końcowej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących raportu.

Uwagi i sugestie prosimy przesyłać do dnia 17.08.2023 r.
a) drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
b) w formie pisemnej na adres korespondencyjny RLGD.
na adres e-mail: biuro @rlgdroztocze.org lub na adres biura RLGD "Roztocze", ul. Lwowska 18, 37-610 Narol

Do pobrania:

Raport końcowy z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2014-2020

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących raportu.

Uwagi i sugestie prosimy przesyłać do dnia 30.03.2022 r.
a) drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
b) w formie pisemnej na adres korespondencyjny RLGD.
na adres e-mail: biuro @rlgdroztocze.org lub na adres biura RLGD "Roztocze", ul. Lwowska 18, 37-610 Narol

Do pobrania:

Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2020-2021

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących raportu.

Uwagi i sugestie prosimy przesyłać do dnia 10.04.2020 r.
a) drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
b) w formie pisemnej na adres korespondencyjny RLGD.
na adres e-mail: biuro @rlgdroztocze.org lub na adres biura RLGD "Roztocze", ul. Lwowska 18, 37-610 Narol

Do pobrania:

Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2018-2019

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących raportu.

Uwagi i sugestie prosimy przesyłać do dnia 23.03.2018 r.
a) drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia,
b) w formie pisemnej na adres korespondencyjny RLGD.
na adres e-mail: biuro @rlgdroztocze.org lub na adres biura RLGD "Roztocze", ul. Józefowska 1, 37-610 Narol

Do pobrania:

Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2016-2017