Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

zapr

  


Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów z terenu gmin: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Radymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na realizacje operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Szkolenia odbędą się w następujących godzinach i terminach:

👉godz. 11:00 29.07.2021 r.
➡️Przedsięwzięcie II.1.1. Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR

👉godz. 11:00 30.07.2021 r.
➡️Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego

👉Zapisy tylko elektroniczne - biuro@rlgdroztocze.org‼