Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/virtual/r/rlgdroztocze/htdocs/strona/templates/rlgdroztocze/functions.php on line 180

Projekt współpracy międzynarodowej realizowany będzie przez 6 grup RLGD/LGD. Dzięki realizacji szkoleń i konferencji podniesiony zostanie poziom wiedzy przedstawicieli sektora rybackiego i społecznego na temat nowych technik i nowoczesnych praktyk rybackich. Rezultatem działań wynikającym z realizacji planowanego projektu współpracy będzie stałe podnoszeni wiedzy i zdobywanie nowych informacji niezbędnych dla sektora rybackiego. W tym celu zorganizowana zostanie Wizyta studyjna na Słowenii, która będzie źródłem pozyskania wiedzy na temat praktyk stosowanych w hodowli ryb w krajach europejskich.
Głównym celem operacji stawianym sobie przez współpracujące grupy jest nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania, służącej wymianie doświadczeń, wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa. Aby osiągnąć powyższy cel podpisano porozumienie, w którym lokalne grupy rybackie i rybackie lokalne grupy działania razem zrealizują zadania, które przyczynią się do osiągnięcia powyższego celu. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych określonych w lokalnych strategiach rozwoju każdej uczestniczącej w projekcie grupy.
Dzięki realizacji projektu współpracy międzynarodowej wzrośnie poziom wiedzy, umiejętności
i kompetencji zawodowych i społecznych wśród uczestników projektu z obszaru RLGD „Roztocze”.

W ramach realizacji Projektu Współpracy zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Publikacja promująca obszary zależne od rybactwa,
2. Wizyta studyjna w Bielskiej Krainie,
3. Wizyta studyjna na Słowenii,
4. Konferencja rybacka pn. “Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”,

Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne będą poszczególne grupy. Za wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa oraz organizację wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie odpowiedzialna będzie LGR Bielska Kraina oraz RLGD „Roztocze”. LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza odpowiedzialna będzie za organizację wizyty studyjnej na Słowenii. Świętokrzyska RLGD odpowiedzialna będzie natomiast za organizację konferencji rybackiej pn. “Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”.

Informujemy że udział w w/w szkoleniach jest bezpłatny. Stowarzyszenie pokrywa koszty przejazdu/ wyżywienia i zakwaterowania podczas wizyt studyjnych.

Formularz zgłoszeniowy - termin będzie wskazany przed realizacją poszczególnych zadań
Uwaga!
Ilość miejsc ograniczona (limit miejsc wpisany jest w opisie każdego ze szkoleń)