Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "ROZTOCZE" w partnerstwie z 8 Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania z obszaru Polski będzie realizowała w 2018 roku projekt pn. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”

Przedmiotem projektu jest, zwiększenie aktywności i kompetencji mieszkańców, w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGD w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

W ramach projektu przez zorganizowane zostaną szkolenia:

 

Dwudniowa konferencja "Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych"
miejsce: Sobków, Karsznice (woj. świętokrzyskie)

termin: 22-23 marzec 2018

ilość osób uczestniczących z RLGD: 6 osób

2-dniowe szkolenie

Opis szkolenia: Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych oraz systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb łososiowatych, innowacyjne metody wylęgarnicze lipienia, warsztaty praktyczne.

 Agenda konferencji

Szkolenie pn. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”

miejsce: Grodziec (LGR Opolszczyzna)

termin: 8-10 kwiecień 2018

ilość osób uczestniczących z RLGD: 8 osób

2-dniowe szkolenie

Opis szkolenia: przetwórstwo lokalne w praktyce, innowacja w gospodarstwie rybackim, w tym możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim, analiza przepisów prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego.

Agenda konferencji

Szkolenie pn. „Profilaktyka w hodowli ryb”, „Typy łowisk wędkarskich”
miejsce: Lubachowy (woj. świętokrzyskie)

termin: 10-11 maj 2018

ilość osób uczestniczących z RLGD: 6 osób

Opis szkolenia: szkolenie ma na celu zaznajomienie z metodami dezynfekcji stosowanymi w akwakulturze – jako metody profilaktyki ogólnej w chowie i hodowli ryb, polegająca na przestrzeganiu zasad higieny poprzez wykorzystanie naturalnych metod oraz stosowanie środków chemicznych. Szkolenie będzie obejmować także zagadnienia takie jak: probiotyki, prebiotyki, znieczulenie ogólne, uodparnianie swoiste i nieswoiste ryb.

 

Studyjna wizyta szkoleniowa służąca wymianie dobrych praktyk i wzrostowi kompetencji

miejsce: Ruda Sułowska, Ruda Żmigrodzka (LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy)

planowany termin: 11-13 czerwiec 2018

ilość osób uczestniczących z RLGD: 8 osób

3-dniowa wizyta studyjna

Opis wizyty:

I dzień: prezentacja Jak wspierać i promować rybacki charakter obszaru (Dni Karpia, Kolorowy Szlak Karpia w Dolinie Baryczy, Program Edukacja dla Doliny Baryczy),

II dzień: prezentacja oferty – Budowanie marki – oferta Stawy Milickie gastronomia, przetwórstwo – zwiedzanie obiektów, prezentacja oferty – Fotosafarii Muzeum rybactwa (przejazd bryczkami, zwiedzanie muzeum z przewodnikiem), doświadczenia w budowaniu oferty, od produkcji przez przetwórstwo, gastronomię po edukację, Jak sprzedawać produkt – praktyczne doświadczenia produktu który został odkryty po 15 latach obecności na rynku – wizyta w gospodarstwie rolnym, degustacja

III dzień: prezentacja „Skuteczny marketing”, Prezentacja oferty obiektu – nowoczesna płuczka, patroszarnia, oferta pobytowa, Konkurować czy współpracować ? – budowanie oferty obszaru w Dolinie Baryczy

Program wizyty studyjnej

Informujemy że udział w w/w szkoleniach jest bezpłatny. Stowarzyszenie pokrywa wszelkie koszty przejazdu/ wyżywienia i zakwaterowania.

Zachęcamy już dziś do zapisywania się na szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy - termin do 9 marca 2018r.

Uwaga!

Ilość miejsc ograniczona (limit miejsc wpisany jest w opisie każdego ze szkoleń). O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.