Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

Z wielką satysfakcją informujemy Państwa iż na stronie MGMiŻŚ znajduje się zatwierdzony przez Ministra Marka Gróbarczyka formularz Wniosku o Dofinansowanie na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych wraz z niezbędnymi obligatoryjnymi załącznikami. Poniżej prezentujemy link do cytowanych dokumentów.

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4