Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w III Naborze 2017 zamieszczamy poniżej dokumentację z posiedzenia Rady:

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.1.3

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.2.1

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie III.1.1

Lista wybranych operacji I.1.3

Lista wybranych operacji I.2.1

Lista wybranych operacji III.1.1

Protokół z posiedzenia Rady

Protokół z posiedzenia Rady zaktualizowany (aktualizacja z dnia 27.02.2018r.)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 27.02.2018r. w sprawie rozpatrzenia protestu