1) Formularz wniosku o dofinansowanie WoD w wersji edytowalnej

2) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 ogłoszenia 

4) Biznes Plan uproszczony

5) Formularz umowy o przyznanie pomocy 

6) Formularz wniosku o płatność WoP w wersji edytowalnej

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

8) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2 ogłoszenia

9) Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” 

10) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD.