Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w II Naborze 2017 zamieszczamy poniżej dokumentację z posiedzenia Rady:

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.1.2

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie I.2.2

Lista zgodności ocenionych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przedsięwzięcie II.2.1

Lista wybranych operacji I.1.2

Lista wybranych operacji I.2.2

Lista wybranych operacji II.2.1

Protokół z posiedzenia Rady

Zaktualizowany protokół z posiedzenia Rady