Interpretacja_MGMiZS_na_pismo_RLGD_Opolszczyzna

Interpretacja_MGMiZS_z_21_11_2016_r_dot_zaliczki

Interpretacja_MGMiZS_z_23_11_2016_r_zapisy_rozporzadzenia_wykonawczego

Interpretacja MGMiŻŚ z 26 kwietnia 2017r. w sprawie biznesplanu

Interpretacja MGMiŻŚ z 28 kwietnia 2017r. w sprawie interpretacji interesu zbiorowego, beneficjenta zbiorowego oraz innowacyjności projektu. 

Interpretacja MGMiŻŚ z 21 czerwca 2017r. w sprawie deklaracji ZUS

Interpretacja MGMiŻŚ z 30 czerwca 2017r. w sprawie definicji działalności rybackiej

Interpretacja MGMiŻŚ z 30 czerwca 2017r. w sprawie wytycznych PROW

Interpretacja MGMiŻŚ z dnia 9 października 2017r. dotyczące wymaganych załączników do nowych wniosków

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (obowiązują od 16 kwietnia 2018r.)