Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dokonania zmian budżetowych oraz innych problematycznych zmian w treści LSR.


W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących zmian.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@rlgdroztocze.org do dnia 27.12.2018r. do godz. 9:00

Do pobrania:

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE” na lata 2014-2020 w związku z koniecznością dokonania zmian budżetowych, zmian w projektach współpracy oraz innych problematycznych zmian w treści LSR.


W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących zmian.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@rlgdroztocze.org do dnia 3.11.2017r.

Do pobrania: