Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”
ZAPRASZA NA SPOTKANIE PROMOCYJNE

"TWORZĄCE ZAINTERESOWANIE REALIZACJĄ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU"

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze'" zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia, mieszkańców, rybaków, przedsiębiorców, sołtysów, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenów gmin przynależnych do RLGD "Roztocze", na spotkanie promocyjne organizowane dnia 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27 w Narolu o godz.12:00

Spotkanie ma na celu przybliżenie społeczności korzyści wynikających z możliwości pozyskania funduszy unijnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Planu Komunikacji, zgodnego z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

Zaproszenie 5 12 2016

Sprawozdanie ze szkolenia

Prezentacja ze szkolenia

STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”
ZAPRASZA NA SPOTKANIE PROMOCYJNE

"BUDUJĄCE ŚWIADOMOŚĆ CELÓW I KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU"

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze'" zaprasza wszystkich mieszkańców, rybaków, przedsiębiorców, sołtysów, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenów gmin przynależnych do RLGD "Roztocze", na spotkanie promocyjne organizowane dnia 18 listopada 2016 r. (piątek) w siedzibie RLGD "Roztocze", ul. Józefowska 1 w Narolu o godz.10:00

Spotkanie ma na celu przybliżenie społeczności korzyści wynikających z możliwości pozyskania funduszy unijnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Planu Komunikacji, zgodnego z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.