Ankieta monitorująca realizację LSR - pdf doc - nowa wersja

Ankieta oceniająca jakość doradztwa.

Ankieta badania satysfakcji uczestnika.

Ankieta ewaluacyjna.