ZAPROSZENIE NA WZC 12

Porządek obrad

 

Projektowane uchwały:

Uchwała nr 5 - zmiana Regulaminu Rady

Regulamin Rady

Uchwała nr 6 - zmiana LSR

LSR ze zmianami

propozycje zmian LSR