Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE PROPOZYCJI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW BIURA
STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE” O TEMATYCE:
MONITORING I EWALUACJA ”ON GOING”- WNIOSKI, ZALECENIA, REKOMENDACJE

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń dla członków organów i pracowników biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Józefowska 1
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: